Podorlický VCC > Testace historických vozidel ... zájmové sdružení lidí milujících starou techniku

Testace historických vozidel - jak na testaci Vašeho veterána?

Z kapacitních důvodů, až do odvolání, provádíme testace historických vozidel pouze stávajícím členům našeho klubu.
Děkujeme za pochopení.

Testování nebo-li testace historických vozidel se provádí na dvou úrovních, klubové a krajské.

Jakou testaci pro svého veterána vlastně potřebuji?

V praxi mohou nastat následující situace.

 1. Mám historické vozidlo trvale vyřazené z registru motorových vozidel případně dovezené z jiného státu bez platných dokladů . Chtěl bych jej opět provozovat na pozemních komunikacích v běžném provozu. Vozidlo je nutné přistavit k prohlídce členům klubové testační komise. Ta zhodnotí aktuální stav, popřípadě vysvětlí nedostatky a navrhne podmínky za kterých bude vozidlo způsobilé postoupit ke krajské testační komisi. Ta hodnotí technický stav, originalitu a původnost vozidla, případně úpravy vzniklé provozem vozidla. Na základě předání předepsaných dokumentů, splnění zákonných podmínek a kladného stanoviska vystaví protokol. Tento doklad mě opravňuje požádat krajský úřad, který vede registr historických vozidel, o vydání zvláštní registrační značky pro historické vozidlo.
 2. Mám historické vozidlo, které je zapsané v registru motorových vozidel a má přidělenou běžnou registrační značku. V tomto případě se provádí testace pouze na klubové úrovni.

  K čemu je mi taková testace dobrá?
  1. Jak na vozidlo nahlíží pojišťovny. Nejde však jen o sníženou sazbu povinného ručení, ale i o výši plnění v případě, že mi mého veterána někdo nabourá. Pokud nebudu mít platnou testaci, bude na vozidlo nahlíženo pouze jako na staré a léty opotřebované, čili amortizované, nikoliv vozidlo historické a cenné.
  2. osvobození od měření emisí. Aktuálně to neznamená, že nemusím navštívit stanici pro měření emisí. Zde bude nahlédnuto do velkého TP, ověřen zápis o osvobození od emisní kontroly a vytvořen protokol s kladným výsledkem. Tento mě opravňuje k připuštění vozidla na kontrolní linku STK. Pozor, testační protokol nestačí, je nutný zápis ve velkém TP provedený registrem vozidel. Je to jediná cesta, jak nadále provozovat historické vozidlo na běžných RZ, neboť většina vozidel starších 40let nebude schopná plnit dané emisní limity.
  3. budu moci vjíždět tímto vozidlem do nízko emisních zón měst.
 3. Chci si pořídit historické vozidlo, které je zapsané v registru motorových vozidel a má přidělenou běžnou registrační značku. Při jeho přepisu je vyžadováno uhrazení ekologické daně. Pro odpuštění této ekologické daně slouží také protokol o testování na historické vozidlo.

Pokud klubová testační komise vydá kladné rozhodnutí ve znění, že opravdu jde o historické vozidlo, mohu jej uplatnit pro úkony popsané v bodu 2 a 3.

Obdržím potřebné doklady. Dostavím se na registr historických vozidel, který vede příslušný krajský úřad, a ten provede zápis do velkého technického průkazu, nebo zprostí platby daně.

Nechci-li zápis do technického průkazu z důvodu místa, nebo tam nechci mít tyto poznámky. Požádám o zápis jen do karty vozidla a o vystavení dokladu potvrzující toto osvobození. To pak slouží jako volná příloha technického průkazu.

Vydá-li krajská testační komise kladné rozhodnutí popsané v bodu 1, požádám po obdržení dokumentů krajský úřad, který vede registr historických vozidel, o vydání zvláštní registrační značky pro historické vozidlo. Zde obdržím ZRZ po 1 ks pro jednostopé vozidlo a po 2 ks pro automobil a příslušný průkaz historického vozidla nahrazující původní nebo již neexistující technický průkaz.

Jeho platnost je 2 roky. Poté absolvuji jeho prodloužení, což se bude opakovat ve stejném časovém období. Mám-li neprodloužený průkaz, pak je při kontrole na silnici vozidlo považováno za nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích se všemi sankcemi jako u běžného vozidla.

Vozidlo opatřené zvláštní registrační značkou historického vozidla se nesmí používat v podnikání nebo výdělečné činnosti, a není dovoleno je užívat jako běžné vozidlo třeba k pravidelným cestám do práce či na nákupy.

Jak probíhá testace v našem klubu?

Testační komise našeho klubu provádí testace historických vozidel jak pro své členy, tak i nečleny. Kompletně vyplněné žádosti o provedení testace jsou přijímány při klubových sešlostech v motelu Skalka v Podbřezí. Termíny sešlostí jsou uveřejněny na webových stránkách klubu. Testační komisaři na místě zkontrolují, zda žádost obsahuje všechny potřebné informace. Pokud ano, bude žádost zařazena do pořadníku a s žadatelem bude domluven termín prohlídky vozidla, případně dodání dalších dokumentů nutných k procesu testování. Termín pro zpracování a předání hotové testace bude s žadatelem domluven při prohlídce vozidla. V lednu, červenci, srpnu a v prosinci náš klub testování neprovádí.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů týkajících se testací volejte 608 183 725, nebo pište na raggo@seznam.cz

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Rozumím ×